szeptember 25, 2020 Hírek Nincs hozzászólás

Tófalu Község Önkormányzat Polgármestere

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény alapján

pályázatot hirdet

Adminisztrációs munkatárs

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony:

Munka Törvénykönyve alapján létrejött határozatlan idejű munkaszerződés:

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

3354 Tófalu, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek:

 • adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása;
 • meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása;
 • az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;
 • általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
 • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése; írásbeli dokumentumok szerkesztése;
 • írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása;
 • beszédrögzítés gyorsírással vagy egyéb technikai megoldásokkal;
 • írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése (pl. beszámolók, előterjesztések, megállapodások, jelentések stb.) leírása (irányító szempontok szerint) és megszerkesztése;
 • jegyzőkönyvek készítése – szakmai irányítással;
 • iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
 • határidők nyomonkövetése, betartása;
 • korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
 • ügyfélmegkeresések továbbítása;
 • beszámolás a vezetőnek;
 • közmunka program szervezése, tervezése, kérelem beadása, elszámolások, munkanpló vezetése, beszámolok elkészítése;
 • Önkormányzat pályázatainak menedzselése;
 • Rendezvények szervezése, lebonyolítása;
 • Felettes szervekkel a kapcsolattartás;
 • Postázási feladatok elvégzése;

 

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Tófalui állandó lakos,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

irodai asszisztens végzettség,

mezőgazdasági alapismeretek,

alapfokú angol nyelvtudás,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes, szakmai önéletrajz,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata,

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék,

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal, vagy 2020. október 05-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ignácz Szabolcs András polgármester nyújt, a 06-36/480-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tófalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (3354 Tófalu, Kossuth Lajos utca 16.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „adminisztrációs munkatárs” jeligét.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határozatlan idejű munkaszerződés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A beérkezett pályázatokról a polgármester dönt. A kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatja meg. A meghallgatásokat követően valamennyi jelentkezőt e-mailben értesítjük az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 02.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.tofalu.hu – 2020. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tofalu.hu honlapon szerezhet.

Written by admin.tofalu